Description
Reviews ( 0 )
Once a month we give presents to the most active reader.
Post more reviews and get a reward!
Quotes (2)
2 quotes You must be to post a quote.
Когато смут черен бунтува

душа ми в световната битва,

тогава се песен не чува,

понявгаш се чува молитва.
January 16, 2018
Ламтежът за лесен поминък чрез службашеството, т. е. "платен мързел", се посажда още в душите на децата. Един чедолюбив баща бледнее при самата мисъл, че син му би станал земеделец, или занаятчия, или търговец, и той си налага всички жертви, за да го направи годен за чиновник
Who finished reading this book 1
Бурштин Мудролюб
Top